.

Med en tillväxt på mer än 25% har vi nu passerat 100 mkr i omsättning i år, en milstolpe som vi är mycket glada och stolta över, säger VD Anders Johansson. – Det är ett kvitto från våra kunder att de tror på oss och våra produkter.

Bra teamwork, fokus på kunderna, en bredare produktportfölj, framgångsrik satsning på exportförsäljning och kundnära utveckling har bidragit till den starka tillväxten under de senaste åren. Den nyligen lanserade batteridrivna markvibratorn F 50B är bara ett exempel på nytänkandet hos Swepac. Framtiden ser riktigt spännande ut och flera nya produkter är på väg, avslutar Anders Johansson.