Rep-webSwepac har ett antal olika upplägg för service- och underhåll av maskinerna. Vi erbjuder service och reparationer på plats hos kund eller vid våra verkstäder, primärt vid vår huvudverkstad i Upplands Väsby men vi arbetar även med av oss godkända och certifierade servicepartners.

Vår syn på service och underhåll är att det ska skötas noggrant och regelbundet – för lång livslängd och god totalekonomi. Detta uttrycks tydligt i våra manualer och reparationshandböcker.