Elektronisk stavvibrator, komplett med integrerad omformare.

•  Stavvibrator för alla typer av gjutningar
•  Hög centrifugalkraft ger hög packningseffekt
•  Termiskt skydd på alla faser skyddar elmotorn
•  Hög isoleringsklass på elmotorn skyddar vid höga temperaturer
•  Stavdel och tubspets är tillverkade härdat specialstål ger lång livslängd
Specifikt för valvstav PVEL-D 
•  Avvibrerat handtag med låga vibrationsvärden gör det möjligt att arbeta under lång tid utan avbrott.
•  Ergonomisk design, bekväm att använda