Eldriven stavvibrator för anslutning till extern frekvensomformare.

• Stavvibrator för alla typer av gjutningar
• Hög centrifugalkraft ger hög packningseffekt
• Termiskt skydd på alla faser skyddar elmotorn
• Hög isoleringsklass på elmotorn skyddar vid höga temperaturer
• Stavdel och tubspets tillverkade av härdat specialstål för lång livslängd
• Väggstavar (PVE) i valfria längder