Do zagęszczania piasku, żwiru, tłucznia i podłoży o wysokiej zawartości gliny.