Wibratory wgłębne

W celu osiągnięcia wymagań jakościowych, wylewana mieszanka betonowa musi być poddawana odpowiedniemu i profesjonalnemu działaniu. Wibratory wgłębne mają za zadanie usuwanie pęcherzyków powietrza z mieszanki oraz zagęszczenie betonu, w celu zwiększenia jego wytrzymałości. Zalecamy stosowanie tych wibratorów na powierzchniach betonowych do wibrowania betonu o grubości powyżej 100 mm oraz wszędzie tam, gdzie stosowane jest zbrojenie.

Średnica buławy wibratora zależy od jego konsystencji oraz grubości wylewanej warstwy. Długość węża wibratora elektrycznego i elektronicznego wynosi 5 m. Inna długość w zależności od wymagań użytkownika jest możliwa na zamówienie.

Swepac oferuje wibratory elektryczne i elektroniczne w szerokiej gamie średnic buław. Do napędu wibratorów elektrycznych stosowane i oferowane przez firmę Swepac są przetwornice elektroniczne i rotacyjne. W programie firmy Swepac znajdują się również wibratory z wbudowaną przetwornicą elektroniczną.