Swepac är ett helsvenskt företag med lång erfarenhet av maskintillverkning. Produktutveckling och sammansättning sker vid vår anläggning i Ljungby. Utvecklings- och designarbetet styrs mot produkter med genomtänkt funktion, god ergonomi, kvalitet i materialval och omtanke om både kretslopp och arbetsmiljö. Våra produkter finns bl a hos de större hyresföretagen i Europa men även hos mindre entreprenörer.

Dialogen med kunderna ger grunden för utveckling

Hyresföretagen och deras kunders krav på hållbarhet och produktkvalitet är höga. De ger oss värdefulla synpunkter som vi tar med vid utvecklingen av nya produkter. Baserat på kundönskemål kommer därför  produktprogrammet breddas till att omfatta produkter för betongbehandling. Lansering skedde på Bauma 2013. I samband med Bauma 2019 introducerades en ny generation fram/backgående markvibratorer samt flera batteridrivna vibratorer.

ISO-9001-and-ISO-14001-Mark_webKvalitet och Miljö

Swepac är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Men våra ambitioner är betydligt högre än så. Den huvudsakliga kundgruppen består av de mest krävande företagen – hyresbolagen, och de anger mer än något annat kvalitetsnivån.

Vi anstränger oss för att vara lyhörda och reagera snabbt, allt för att driva utvecklingen framåt. Självfallet arbetar vi i CAD och andra program samt samarbetar med externa konsulter och industridesigners för att skapa de bästa lösningarna ur både kund- och tillverkningsperspektiv.

Swepac´s miljöpolicy

Tillverkning

Våra produkter tillverkas i Ljungby, ett område med lång erfarenhet av maskintillverkning. Entreprenörsanda och innovation är djupt rotat hos oss. Kunskapen om jord- och asfaltpackning inom Swepac går mer än 40 år bakåt i tiden och har hela tiden lett oss framåt i utveckling av nya produkter och lösningar.

Noga utvalda underleverantörer

Komponenterna tillverkas av underleverantörer, utvalda med hänsyn till kvalitet, leveranssäkerhet, miljöambitioner och resurser att tillsammans med Swepac ständigt vidareutveckla slutprodukten.

Konstruktion och utveckling

Alla Swepacs produkter är konstruerade och tillverkade för uthyrningsbranschen. Stryktåligt chassie, beprövade motorer och överdimensionerade luftfilter är tydliga bevis på hur vi tänker. Och för att produkterna lätt ska kunna transporteras har de stora och välplacerade lyftbyglar.

Maskinerna utsätts ofta för omild behandling och hårt klimat. Därför har vi valt att varmförzinka chassiet för att uppnå absolut längsta livslängd, dessutom höjer det andrahandsvärdet. Zinkskiktet motstår skrapning bättre än någon annan ytbehandlingoch skyddar stålet genom sin förmåga till självläkning.

En fabrik byggd efter våra behov

2009 flyttade Swepac in i nybyggda lokaler, anpassade för tillverkning. Byggnaden är byggd med miljön i åtanke  och uppvärmd med bergvärme. 2012 tog vi ytterligare ett steg och optimerar tillverkningsprocesser och logistik för att bli ännu bättre framtidsförberedda.

Ladda ner produktbroschyr Jordpackning

Ladda ner produktbroschyr Betongbehandling