.

Mot bakgrund av den stora efterfrågan har vi gjort ytterligare förbättringar i fabriken i Ljungby. Vi har ökat antalet produktionslinor och ökar nu bemanningen successivt för att höja produktionstakten. Allt med syfte att minska leveranstiderna utan att ge avkall på kvaliteten.

Vi märker att det arbete vi lagt ned på att utveckla Swepac, inklusive en breddning av vårt produktbud till att även omfatta betongmaskiner, har uppmärksammats och uppskattats, inte bara i Sverige utan även internationellt. Det är glädjande att vi ser en fortsatt växande efterfrågan på våra produkter som ett resultat av våra ansträngningar.

Vårt mål med förbättringarna är att så snart som möjligt reducera leveranstiderna.