Oljedatablad:

Hydraway BIO SE 32-68, för att ladda ned datablad klicka på symbolen  

 

Maxway 10W-30, för att ladda ned datablad klicka på symbolen acrobat