Service och reparationerSwepac_training

För att ytterligare öka maskintillgängligheten arrangerar vi servicekurser för våra kunders servicepersonal. Förutom underhåll och funktionskontroller behandlas även felsökning och reparationer. De aktuella motorleverantörerna deltar med personal för genomgång av motorerna.

Handhavande

Rätt användning av våra produkter är naturligtvis viktigt. Vår personal utbildar användare i handhavande, körsäkerhet, ergonomi och daglig tillsyn.