Avtal skapar trygghetSwepac_contract_web

Swepac erbjuder olika former av avtal som syftar till att skapa trygghet åt maskinägaren. Kostnaderna är kända i förväg och skyddar både mot oförutsedda utgifter och oförutsedda driftsavbrott. Dessutom får maskinen ett regelbundet underhåll vilket ökar nyttjandegraden och andrahandsvärdet.