För packning av sand, grus, makadam och lerhaltiga jordarter.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

  • Swepac T 84 är en dieseldriven maskin lämplig vid reparationsarbeten och arbeten i trånga utrymmen såsom rörgravar och husgrunder.
  • Maskinen är extremt välbalanserad och lättkörd. Detta innebär att T 84 är lämplig även vid finjustering av mindre ytor.
  • T 84 är en effektiv maskin på lerhaltiga och blöta material.

Artikelnummer

405111          T 84 med Hatz dieselmotor