Elektronisk stavvibrator, komplett med integrerad omformare.

•  Stavvibrator för alla typer av gjutningar
•  Hög centrifugalkraft ger hög packningseffekt
•  Termiskt skydd på alla faser skyddar elmotorn
•  Hög isoleringsklass på elmotorn skyddar vid höga temperaturer
•  Stavdel och tubspets är tillverkade härdat specialstål ger lång livslängd
•  Väggstavar (PVEL) i valfria slanglängder som tillval