Eldriven stavvibrator för anslutning till extern frekvensomformare.

  • Stavvibrator för alla typer av gjutningar
  • Hög centrifugalkraft ger hög packningseffekt
  • Termiskt skydd på alla faser skyddar elmotorn
  • Hög isoleringsklass på elmotorn skyddar vid höga temperaturer
  • Stavdel och tubspets tillverkade av härdat specialstål för lång livslängd
  • Väggstavar (PVE) i valfria längder