Swepac har ett brett produktsortiment med olika motoralternativ och maskinstorlekar för alla användningsområden. Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga, lättjobbade och har god ergonomi. De är dessutom stryktåliga och driftsäkra.

Alla markvibratorer har en ytbehandling av varmförzinkning. Maskinerna för betongbehandling har elförzinkade chassin och manöverhandtag (glättningsmaskiner) alternativet pulverlackerad aluminium (SVM Vibratorbalkar).

Gemensamt för alla våra produkter är de är skyddade mot korrosion och rostangrepp tack vare den höga kvalitén på ytbehandlingen.

För att fastställa vilken typ av markvibrator som är mest lämplig finns ett diagram över packningsdjup för olika modeller vilket kan laddas ner här (packningsdiagram). På samma blad lämnas även uppgifter över bullernivår och avgasnivåer för våra maskiner.

Vibrationer i armarna och vilka mätvärden våra maskiner har beskrivs utförligt i ett separat dokument som finns för nedladdning (vibrationsvärden).