För packning av sand, grus, makadam och lerhaltiga jordarter.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

  • Swepac T 68 är lämplig vid reparationsarbeten och arbeten i trånga utrymmen såsom rörgravar och husgrunder.
  • Maskinen är extremt välbalanserad och lättkörd. Detta innebär att T 68 är lämplig även vid finjustering av mindre ytor.
  • T 68 är en effektiv maskin på lerhaltiga och blöta material. 

Artikelnummer

405123          T 68 med Honda bensinmotor