För packning av sand, grus, makadam och för vissa modeller även marksten.