En golvvibrator med enkel-balkar avsedd för yt-och planvibrering av färska betongytor.