Rep-webFirma Swepac oferuje różne opcje serwisowe i konserwacyjne dla naszych maszyn. Oferujemy serwisy i naprawy maszyn na miejscu u klienta, bądź w serwisach u naszych lokalnych przedstawicieli. Nasz główny zakład znajduje się w Upplands Väsby w rejonie Sztokholmu, ale współpracujemy również z certyfikowanymi serwisami posiadającymi licencję firmy Swepac.

Nasza filozofia wykonywania serwisów i konserwacji polega na ich skrupulatnym i regularnym wykonywaniu – w celu zapewnienia długiej żywotności i dobrej ogólnej ekonomii użytkowania. Zostało to jasno opisane w dokumentacji produktów oraz w instrukcjach dotyczących napraw.