Do zagęszczania piasku, żwiru, tłucznia oraz kostki brukowej. Wybrane modele służą również do zagęszczania kruszywa skalnego i podłoży o wysokiej zawartości gliny.