Do zagęszczania piasku, żwiru, tłucznia i podłoży o wysokiej zawartości gliny.


T 58

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

T 64

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

T 84

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung