Do zagęszczania asfaltu, piasku, żwiru, tłucznia oraz kostki brukowej.


F 70A

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

F 90A

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung