Obróbka końcowa.

Celem stosowania obróbki końcowej i wygładzania powierzchni betonowej jest uzyskanie gładkiej powierzchni, zwiększenie odporności na zużycie, zredukowanie efektu pylenia z wyschniętej powierzchni betonowej. Podczas tego procesu osiągane jest dodatkowe zagęszczenie warstwy powierzchniowej, zwiększenie odporności na naciski.

Prowadzone maszyny Swepac pokrywają większość potrzeb naszych klientów. Maszyny są odpowiednio wyposażone a ich standardowy projekt ze wszystkimi możliwościami spełnia wymagania i zapotrzebowanie wykonawców oraz operatorów maszyn.


TR 600P

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

TR 600E

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

TR 750P

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

TR 750E

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

TR 950P

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

TR 950E

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

TR 1150P

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

TR 2000-HRM

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung