.

Mattias Ohlsson har anställts som säljare vid vår produktionsenhet i Ljungby.
Mattias kommer vara verksam i Skåne, Blekinge, Småland, Östergötland, Västergötland samt delar av Sörmland och Stockholm.
Han har tidigare arbetat för Pullman-Ermator och nu senast i byggbranchen.