Om stavvibrering

För att tillgodose kraven på kvalitet, måste den färska betongen behandlas på ett fackmannamässigt sätt. Stavvibrering av betong innebär att den instängda luften tvingas upp och ut genom betongytan, som därmed skapar en tätt och stark betong. Vår rekommendation är att alltid stavvibrera betongen då den överstiger 100 mm i tjocklek, eller om betongkonstruktionen är dubbelarmerad. Stavvibratorens diameter väljs efter betongens densitet och tjocklek. Längden på skyddsslangen för elektriska resp. elektroniska stavvibratorer är 5 m, men speciallängder kan erhållas på beställning.

Swepac erbjuder både elektriska och roterande stavvibratorer i olika diametrar samt roterande och elektroniska omformare.  Det finns även ett sortiment av stavvibratorer med inbyggd omformare i produktprogrammet.


PVD 600

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

PVD 2000

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

PVC

Product sheet / Produktblad

PVEL

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

PVEL-D

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

PVE

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

PVE-D

Product sheet / Produktblad

PVP

Product sheet / Produktblad

PVSp/PVMp

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

PVDp

Product sheet / Produktblad